ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012/2013

Tréning - Efektívna komunikácia

Keďže komunikácia je pri práci učiteľa nesmierne dôležitá,  9.3. 2013 bol zrealizovaný tréning  Efektívna  komunikácia. Školiteľ PhDr. Marián Šperka, riaditeľ CPPP a P v Šali, sa zameral na rozvoj  osobných charakteristík účastníkov a plánovanie rozvoja zručností v komunikácii.

23.04.2013 / Pokračovanie

Výchovný koncert

Netradičnou formou – piesňou – sa žiaci ročníkov 1. – 4. A MŠ popasovali s témou slušnosti, priateľstva, pocitu zodpovednosti a vzájomnej tolerancie. Výchovný koncert nám ponúkol Viktor Guľváš a deti sa do celého priebehu programu aktívne zapájali.

23.04.2013 / Pokračovanie

Deň Zeme

Žiaci našej školy sa každoročne zapoja do osláv Dňa Zeme. Zúčastnia sa rôznych aktivít, ktoré im učitelia pripravia. Aj tento rok upravili okolie školy, vysadili kvety, pozreli si motivačné prezentácie. Ale venovali sa tiež rozvíjaniu kreativity a vytvorili z odpadových materiálov inšpiratívne výtvory, ktoré zdobia školu. 29.4.2013 sa žiaci zúčastnili výchovno-vzdelávacieho podujatia – koncertu s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení“.

06.05.2013 / Pokračovanie

Edulab + Tanečný workshop

Dňa 26.4. 2013 v piatok sa žiaci VI. A, VII. A a 11 žiakov z VIII. A pod vedením triednych učiteliek PaeDr. S. Ribyovej, Mgr. T. Čermanovej a Ing. S. Hodovej zúčastnili exkurzie v Edulab-e v Bratislave. V našej škole sa táto exkurzia už stáva pomaly tradíciou. Tohto roku sme zvolili otvorenú hodinu z chémie na tému Voda. Žiaci si dopredu pripravili rôzne vstupy, kde informovali svojich spolužiakov o rôznych druhoch znečistenia vody, haváriách ropných tankerov a pod., tým začali otvorenú hodinu o vode. Chceli sme spojiť príjemné s užitočným , preto sme im objednali aj tanečný workshop so známym tanečníkom Petrom Modrovským, ktorý mal obrovský úspech.

06.05.2013 / Pokračovanie

Deň matiek

28.05.2013 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.