ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školský rok 2016/2017

Školský rok 2016/2017

Hovorme o jedle - főzés

Hovorme o jedle - főzés. V rámci týždňa aktivít Hovorme o jedle si žiaci VIII.B pripravili rovesnícke vzdelávanie pre celé maďarské oddelenie. Témou bolo Slovensko a jeho susedné štáty. 

12.12.2016 / Pokračovanie

Týždeň Hovorme o jedle

Celá aktivita skončila interaktívnou hrou, kde si žiaci rozdelení do skupín mohli overiť svoje nadobudnuté vedomosti a vedomosti o Európskej únii. Po vyhodnotení ich čakala sladká odmena.

12.12.2016 / Pokračovanie

Výstava COSMOS DISCOVERY

V utorok 25.10. 2016 sa žiaci siedmych a ôsmych ročníkov pod vedením Ing. Ľ. Pereiovej a triednych učiteľov zúčastnili exkurzie v Bratislave na výstave COSMOS DISCOVERY. Na výstave im premietli film z prvého letu do vesmíru a výstava bola zameraná na celú históriu kozmického výskumu a letov do vesmíru. Žiaci obdivovali autentické skafandre, rôzne pomôcky pre kozmonautov, doplnené hovoreným slovom. Výstava sa žiakom veľmi páčila, bolo to pekné a zaujímavé spestrenie vyučovacieho procesu.

12.12.2016 / Pokračovanie

Nové dresy pre žiakov ZŠ

Nové dresy pre žiakov ZŠ sponzorovalo Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Kýre.

28.09.2016 / Pokračovanie

Európsky deň jazykov

Dňa 26. 9. 2016 sme sa zapojili do celoeurópskej iniciatívy a tak ako tradične sme spolu so žiakmi oslávili Európsky deň jazykov. Všetci žiaci sa s nadšením zapojili do súťaže o „neskúšačikov“ a následne sa na hodinách jazykov preniesli do rozprávkového sveta, kde na nich čakali postavičky hovoriace rôznymi jazykmi európskych národov. Výsledkom celodenných aktivít boli nádherné postery, ktoré zdobia interiér školy a samozrejme naše spokojné a usmiate deti.

28.09.2016 / Pokračovanie

Začiatok školského roka 2016/2017

5.septembra 2016 bol slávnostne zahájený škol. rok 2016/2017. Po letných prázdninách nastúpilo do školy 195 žiakov a do materskej školy 64 škôlkárov. Po príhovore riaditeľa ZŠ Mgr.K.Kováča, školáci privítali vo svojich radoch 14 prvákov a potom sa všetci rozpŕchli do svojich pripravených tried so svojimi triednymi učiteľkami. Slovenské oddelenie bude navštevovať 165 žiakov v 10 triedach a maďarské oddelenie 30 žiakov v 6 triedach.

28.09.2016 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.