ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Iskola

Iskola

A helyi oktatásügy már a második választási ciklusban tartozik az önkormányzat hatáskörébe, melyen belül az e célra használt ingatlanok karbantartása és felújítása az egyik fontos feladat. Az 1964-ben megépült iskola épületei felújításra szorulnak. Ezen okból terveket készíttettünk még 2004-ben az iskolánk épületeinek a felújítására és az A pavilon földszintjén az óvoda helységeinek a kialakítására, hogy EU-s és állami támogatásért pályázhassunk. A tervek készítése során figyelembe vettük, hogy egyre kevesebb az óvodába íratott gyermek és az iskolás diák, ezért úgy terveztettük az átalakítást, hogy az óvoda helyet kapjon az iskola épületében. Az akkori kezdeményezésünk sajnos nem volt sikeres. Az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium az iskolaépületek felújítására a 2007-ben újrakiírt felhívására újabb pályázatot készítettünk. Ennek a pályázati kiírásnak a megnövekedett érdeklődés miatt szigorúbbak lettek a feltételei, ezért az előző terveket nem tudtuk teljes mértékben felhasználni. A tervek átdolgozása után 2008 februárjában nyújtottuk be az új pályázatot az A pavilon felújítására és egyben az óvoda termeinek a kialakítására. Ennek az elbírálása szeptemberre lett befejezve, 700.787,86 € EÚ-s és állami támogatást nyertünk, ami mellé 36.883,58 € községi önköltséget kellett később biztosítani. Ezek után következett a közbeszerzések kiírása, melyek ellenőrzése és elfogadása 2009 augusztusában záródott le. A támogatás folyósításáról szóló minisztériumi szerződés megírása 2010 január 18-ig váratott magára. Ezután kezdhettünk hozzá a munkállatoknak. A kiadások teljes fedezetére 158.162,58 € banki kölcsönért kellett folyamodnunk. A felújítás és a hozzáépítés, az építkezésnek nem kedvező időjárás viszontagságai ellenére június végéig, határidőig be lettek fejezve és a berendezés beszerelése várt ránk az iskolai vakáció alatt. A felújított és bővített épületet július és augusztus hónapokban rendeztük be a segítőkész szülők, nagyszülők, iskolabarátok és az alkalmazottak segítségével. Az új iskolaévet az óvoda és az alsó tagozat már a felújított épületben kezdhette meg. Az óvoda teljesen modern berendezést, játékokat, tanszereket, bútorokat és játszóteret kapott, amely a gyermekek számára nagyon impozáns.

Még a „nagy projekt" nem is volt elbírálva és 2008 tavaszán, a rossz időjárás, erős szelek és eső alkalmával megrongálódott az iskola B pavilonja tetőjének a felső szigetelése. A javítása nem várathatott, így saját forrásból kellett megoldani a problémát. Az új tetőszigetelés, a velejáró bádogozás és a villámhárító felújítása 27.820,- € kiadást jelentettek a községnek.A diákok sportolás iránti kedvének az erősítése érdekében az iskola udvarán műfüves kis sportpálya építését célozta meg az iskola a községgel együttműködve még az előző választási időszakban. Pályázat útján akartunk támogatást nyerni. A próbálkozásaink után 2007-ben a Pontis alapítvány által meghirdetett egyik pályázaton lettünk sikeresek. A község nevében pályáztunk és nyertünk kishíjján 10.000,-€-t, melyhez 5.763,44 € önköltséggel járultunk hozzá hogy a pálya megépüljön, minnél hamarabb a diákok rendelkezésére állhasson és akár egész nap igénybe legyen véve. Rövid időn belül el is készült a sportpálya. Az iskolai tanítás után bérbevehető - a bevételből az iskola a pálya karbantartását és bővítését fedezi. Az iskolaügyi minisztérium 2009-ben új tanszerek beszerzésére, modern tanítási módszerek bevezetésére, diákok és tanítóik számára tanfolyamok szervezésére, stb. lehetőséget nyújtó pályazatot hirdetett meg EÚ-s források és állami támogatás kihasználásával. Ezen kiírás alapján pályázatot dolgoztattunk ki modern tanszerek és segédeszközök, az iskolában használatos információs és komunikációs technológiák beszerzésére, diákok és tanítók számára informatikai és nyelvtanfolyamok szervezésére. Ez a pályázatunk szintén sikeres lett, 88.945,87 € EÚ-s és állami támogatást nyertünk, amelyhez a községnek 4.681,36 € önköltséggel kell hozzájárulnia. Ez a projekt 2009 őszén indult és két iskolaéven át tart, majd 2011-ben zárul le.

Az „Iskolai könyvtárak elektronizációja" címen az iskola és a község számára egy újabb pályázati lehetőség adódott 2009-ben. A község nevében pályáztunk és az iskolánk könyvtára számára 3.300,- € támogatási forrást sikerült szereznünk, ami mellé csak 100,- € önköltséget kellett hozzátennünk.

       

Aktualitások

Beíratás az óvodába

A Nagykéri Óvoda értesíti a szülőket, hogy 2017. május 9-én és 10-én 10.00 órától 16.00 óráig beíratkozás lesz az óvodába a 2017/2018 - as tanévre. A beíratkozáshoz szükséges elhozni a gyermek születési bizonyítványának, egészségügyi kártyájának fénymásolatát, valamint a szülő személyazonossági kártyáját.

Óvoda / 07.04.2017 / Folytatás

Beíratás az 1. osztályba és a napközibe

NAGYKÉRI ALAPISKOLA Értesíti Önöket,hogy a beíratás az 1.osztályba és a napközibe 2017.április 11-én 14,00 órától 17,00 óráig és 2017.április 12-án 14,00 órától 16,30 óráig kerül sor. A beíratáshoz szükséges a gyermek születési bizonyítványa, és a szülő személyi igazolványa.

Alapiskola / 03.04.2017 / Folytatás

Értesítés

Az Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy 2016. 12. 12 - étől /hétfőtől / 2016. 12. 15-ig /csütörtökig/ a tanítás az 5. tanítási órával fog befejeződni 12.30 órakor. Pénteken 2016.12.16-án a tanítás a 4. tanítási órával fog befejeződni a kultúrházban 11.30 órakor.

Alapiskola / 11.12.2016 / Folytatás

Beíratás az óvodába

A Nagykéri Óvoda értesíti a szülőket, hogy a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre 2016. május 10-én és 11-én 10.00-16.00 óra között lehet beíratni. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési bizonyítványának és egészségügyi kártyájának fénymásolatát, valamint a szülő személyi igazolványát.

Óvoda / 30.03.2016 / FolytatásZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.