ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Iskolatanács

Iskolatanács

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Alexej Janyík

predseda

delegovaný za zriaďovateľa

2.

Mgr. Martina Godanyiová

podpredseda

za pedagogických zamestnancov ZŠ

3.

Bc. Andrea Lőrincová

zapisovateľka

za pedagogických zamestnancov MŠ

4.

Szilvia Szőkeová

 

za rodičov ZŠ

5.

Gabriela Szusztorová

 

za rodičov ZŠ

6.

Daniela Kováčová

 

za rodičov ZŠ

7.

Terézia Szőkeová

 

za nepedagogických zamestnancov

8.

Csilla Pekarová

 

za rodičov v MŠ

9.

Ing. Ľudovít Valaška

 

delegovaný za zriaďovateľa

10.

László Csepedi

 

delegovaný za zriaďovateľa

11.

JUDr. Gabriela Bóbová

 

delegovaný za zriaďovateľa


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.