ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Versenyek

Versenyek

(s umiestnením 1.-3. miesto)

Najúspešnejší žiak školy - Liliana Kováčová 9.B (viď tabuľka)

Najúspešnejší športovec školy – Róbert Dojčán 9.B

Trieda

Meno žiaka  

Súťaž

Umiestnenie

3.B

Szabolcs Száraz

Klokan

Školský šampión

4.A

Michaela Mišáková

Hviezdoslavov Kubín

Najlepší žiak triedy

2. miesto

4.B

Alexandra Szabóová

OK – Poznaj slovenskú reč

KK – Poznaj slovenskú reč

OK - Recitačná súťaž Tompa Mihály

Pytagoriáda

Najlepší žiak triedy

2. miesto zlaté pásmo

8. miesto

 

 

Bronzové pásmo

Úspešný riešiteľ

5.A

Dávid Jókay

Matematická olympiáda

2. miesto

7.A

Daniel Kazán

Olympiáda z NEJ

2. miesto

7.A

Monika Strážovská

Súťaž v ľud. piesňach

Malý Slávik

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

8.A

Natália Vašová

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto

8.A

Rebeka Čepedyová

Hviezdoslavov Kubín

2. miesto

8.B

Tomáš Bálint

Olympiáda z NEJ

3. miesto

8.B

Laura Bábanová

OK – Dobré slovo

OK – Poznaj slovenskú reč

KK – Poznaj slovenskú reč

Dejepisné súťaže (Katedra, Ostrihom, Oroszlány)

Najlepší žiak triedy

 

1.miesto

1.miesto – zlaté pásmo

5. miesto – strieborné pásmo

Úspešný riešiteľ

8.B

Anikó Szárazová

Malý Slávik

Celoslov. vedomostná súťaž ( Galanta)

Strieborné pásmo

1.miesto

8.B

Viktória Szőkeová

OK –  Recitačná súťaž  - Tompa Mihály

Celoslov. Vedomostná súťaž ( Galanta)

 

Bronzové pásmo

1.miesto

9.B

 Réka Lisziová

 Celoslov. vedomostná súťaž ( Galanta)

1.miesto

9.B

Lilliana Kováčová

OK – Dobré slovo

Súťaž v ľud. Piesňach

Malý Slávik

Tompa Mihály

Dejepisné súťaže (Katedra, Ostrihom, Oroszlány)

Celoslov. vedomostná súťaž (Galanta)

Najlepší žiak triedy

1.miesto

Zlaté pásmo

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

Úspešný riešiteľ

 

 

1.miesto

 


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.