ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Denný poriadok

Denný poriadok

Čas

Činnosti

7.00–9.00

Príchod detí do MŠ – privítanie

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Zdravotné  cvičenia

Ranný kruh – rozvíjanie komunikatívnych schopností

9.00–10.30

Osobná hygiena

Desiata

Vzdelávacie aktivity

10.30–12.30

Pobyt vonku

Osobná hygiena

Obed 

12.30–15.00

Odpočinok

Zdravotné cvičenia

Osobná hygiena

Olovrant

15.0016.30

Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené  aktivity, hodnotenie dňa, krúžková činnosť.

 


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.