ZŠ a MŠ Veľký Kýr : História Materskej školy

História Materskej školy

Prvá materská škola vo Veľkom Kýre vznikla v 50. rokoch na Apátskej ulici. Materská škola vo Veľkom Kýre na Malokýrskej ulici vznikla v roku 1967. Školský rok sa vtedy s menšími ťažkosťami a s veľkou pomocou rodičov detí podarilo zahájiť dňa 5. októbra.

Budova, prispôsobená svojmu účelu sa nachádzala na Malokýrskej ulici. Jej súčasťou boli dve triedy, spálňa, chodba, kuchynka a sociálne zariadenie. K materskej škole patril aj priestranný dvor. Túto materskú školu navštevovali deti až do roku 2005, kedy z rozhodnutia zriaďovateľa z ekonomických dôvodov bola zrušená.

Dve materské školy : Materská škola na Malokýrskej ulici a Materská škola na Apátskej ulici, boli zlúčené a prevádzka materskej školy pokračovala už iba v Materskej škole na Apátskej ulici v troch triedach. V roku 2010 bola prevádzka i v tejto materskej škole zrušená.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.