ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Chronologický prehľad

Chronologický prehľad

 • 1800 prvá zmienka o vyučovaní v obci

 • 1830 Antal Varjú - prvý učiteľ - organista

 • 1855 oprava budovy školy (strecha, múry)

 • 1873 výstavba druhej miestnosti školy

 • 1886 výstavba tretej miestnosti (trvala 9 rokov)

 • 1902 požiar zrovnal školu a učiteľský byt zo zemou

 • 1905 začalo sa vyučovanie v nových priestoroch

 • 1908 na škole pôsobí Štefan Major

 • 1911 zriadená Štátna ľudová škola v Malom Kýre - prvý učiteľ Jozef Kmetykó

 • 1919 od tohto školského roku každý žiak platil zápisné 1Kč

 • 1920 škola dostala okrúhlu pečiatku so slovenským a maďarským textom a štátnu zástavu

 • 1925 zvolila sa školská rada na trojročné obdobie

 • 1926 zavedenie povinnej sedemročnej školskej dochádzky (zapísaných žiakov od 250 do 300), zavedenie vyučovania slovenského jazyka

 • 1926 začiatok výstavby poschodovej budovy školy (4 učebne, kabinet a zborovňa)

 • 1928 vysvätenie novopostavenej budovy školy

 • 1930 prvá schôdza rodičov

 • 1932 založenie Združenia rodičov a jej prvá schôdza

 • 1931 zo zisku z divadelného predstavenia sa kúpilo harmónium

 • 1932 renovácia učiteľského bytu (výmena okien, prístavba kuchyne a komory)

 • 1933 prvá oslava Dňa matiek

 • 1933 zrenovovala sa siedma učebňa (smerom na Hlavnú ulicu)

 • 1938 zrealizovala sa prístavba ku škole v Malom Kýre

 • 1934 Matica slovenská venovala škole slovenské knihy

 • 1945 pretransformovanie cirkevnej školy na štátnu - oficiálny názov - Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským so slovenskou pobočkou

 • 1945 nastupuje štátom poverený správca Ambróz Lukáč

 • 1945 dodatočný zápis do školy

 • 1945 začiatok školského roku - neskôr prerušené

 • 1945 školský inšpektor zakázal vyučovať Štefanovi Ernstovi ako maďarskému učiteľovi

 • 1946 sa zasklili okná a pokračovalo sa vo vyučovaní

 • 1946 uskutočnilo sa spoločné divadelné predstavenie žiakov z Veľkého a Malého Kýru

 • 1946 miestna Osvetová rada usporiadala večierok pre slovenskú inteligenciu

 • 1948 ľudová škola sa premenovala na národnú

 • 1948 zmena názvu obce z Veľký Kýr na Milanovce

 • 1948 objednal sa školský rozhlas

 • 1949 škola dostala nový diaprojektor

 • 1949 rekonštrukcia školy - nová strecha, vybielené steny, oprava školskej brány, natrenie dlážok, do zborovne sa kúpil koberec

 • 1949 rodičia boli pozvaní na jednu vyučovaciu hodinu (triedy boli plné)

 • 1949 začal sa ľudový kurz ruského jazyka

 • 1949 do školy sa zaviedol elektrický prúd

 • 1950 žiaci II. triedy absolvovali školu v prírode (Vysoké Tatry - vila Hubertus)

 • 1950 zhorela strecha na poschodovej budove

 • 1951 zavedenie elektrickej energie do školy v Malom Kýre

 • 1960 spojenie škôl vo Veľkom a Malom Kýre pod jedno riaditeľstvo

 • 1964 začiatok výstavby novej školskej budovy, učiteľskej štvorbytovky, jedálne s dielňou a telocvične

 • 1964 slávnostné položenie základného kameňa

 • 1966 slávnostné odovzdanie nových školských priestorov

 • 1993 vymenovaný prvý profesor, absolvent školy


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.