ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Personálne obsadenie školy, funkcie

Personálne obsadenie školy, funkcie

  3.  Personálne obsadenie školy , funkcie

    

 Riaditeľ školy : Mgr. Kristián Kováč

 Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Monika Gergelyová

 

   Pedagogickí zamestnanci :

 

P.č.

Meno a priezvisko

Aprobácia

Zadelenie triednictva

1.

Mgr.Dagmar Smutná

učiteľka 1.st.ZŠ

I.A

2.

Mgr.Mária Bacigálová

učiteľka 1.st.ZŠ

II.A

3.

PaedDr. Kristína Svrčeková

učiteľka 1.st.ZŠ

III.A

4.

Mgr. Silvia Szabóová

učiteľka 1.st.ZŠ

I.B+III.B

5.

Mgr.Jaroslava Baková

učiteľka 1.st.ZŠ

IV.A

6.

PaedDr.Silvia Ribyová

Uč.MAT-BIO  

V.A

7.

Mgr. Klaudia Prešinská

uč.II.st.MAT-MJL

V.B

8.

Mgr. Tímea Čermanová          

uč. II. st. SJL – FIL

VI.A

9.

PaedDr.Beáta Navrátilová

uč. NEJ-ETV

VI.B+VIII.B

10.

PaedDr.Monika Böjtösová

uč.II.st.SJL-ANJ-NEJ

VII.A

11.

PhDr.Tatiana Tóthová

uč. SJL-DEJ

VIII.A

12.

Mgr.Mária Szokolová

uč.II.st. ZEM-TEV

IX.A

13.

Ing.Sylvia Hodová

organická chémia

IX.B

 

 

  Beztriedni vyučujúci :

14.

Mgr. Anna Kardošová

uč.  NAV   /48%/

 

15.

Mgr.Martina Godányiová

uč. II.st.- ANJ- ESV

 

16.

PaedDr.Ladislav Szabó

uč. II.st.MJL- HUV                                     

 

17.

Mgr.Otília Noszáková

uč.  NAV   /0,13%/

 

  

 Vychovávateľky :

18.

Edita Szárazová                  

učiteľka 1.st.ZŠ             

 

19.

Nikoleta Gróf

ped-vychovávateľstvo    /77%/

 

 

Asistent učiteľa:

20.

Erik Očenáš              

psychológia            

 

 

 


Prevádzkoví zamestnanci :

1.

Alica Gubóová

ekonom. pracovníčka pre účtov. a PAM

2.

Ján Mihalik            

školník,kurič /čiast.úväzok/   

3.

Rozália Szárazová 

upratovačka

4.

Blanka Prešinská

upratovačka

5.

Lýdia Malá

hospodárka / na čiast. úväzok/

 

 

Pracovníčky ŠJ :

1.

Edita Verešová                   

vedúca školskej jedálne 

2.

Terézia Szőkeová          

kuchárka

3.

Adela Janyíková

kuchárka

4.

Mária Dojčánová

pracovníčka  v prevádzke                    

5.

Rozália Danóciová             

pracovníčka  v prevádzke                    

 

Spolu : 22 pedag. pracovníkov  a  10 prevádz. pracovníkov

/ ped. pracovníci : 19 uč. na celý úväzok + 3 uč. na čiast. úväzok,

 prevádzkoví  pracovníci : 8 na celý úväzok, 2  na čiast. úväzok /


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.