ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Comenius

Comenius

Video

Comenius sa zameriava na zlepšovanie kvality a posilovanie európskej dimenzie vzdelávania v školách. Program podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie pedagógov a pracovníkov, ktorí sú priamo zapojení do vzdelávacieh procesu. Propaguje jazykové vzdelávanie a interkultúrne uvedomenie.

Comenius je rozdelený do troch Akcií:

Comenius 1 - Partnerstvá medzi školami: táto Akcia podporuje medzinárodné partnerstvá medzi školami. Školy môžu žiadať o podporu v rámci troch špecifických oblastí: školské projekty, jazykové kurzy, projekty rozvoja škôl. Školám môže byť takisto umožnené hostiť odborného jazykového asistenta. Naviac sú k dispozícii granty na prípravné návštevy pre školy, ktoré majú záujem o realizáciu projektov v rámci programu COMENIUS.

Comenius 2 - Tréning pedagógov a ďalšieho personálu: táto Akcia podporuje medzinárodné projekty a mobilitné aktivity zamerané na propagáciu profesionálneho rastu všetkých pracovníkov v školskom systéme. Dva základné druhy aktivít podporovaných v rámci programu COMENIUS 2 sú: Európske projekty spolupráce, Individuálne mobilitné aktivity.

Comenius 3 - Rozvoj sietí: Cieľom tejto Akcie je rozvoj spolupráce v špecifických tematických oblastiach dôležitých pre oblasť vzdelávania v európskom kontexte.

Comenius je zameraný na oblasť školstva vo všetkých jej úrovniach, poskytuje podporu súkromným i štátnym inštitúciám vzdelávania a ďalším organizáciám venujúcim sa zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Programovými krajinami sú:

  • členské štáty EÚ
  • krajiny EEA: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
  • kandidátske krajiny: Bulharsko, Rumunsko, Turecko

Granty budú udeľované s ohľadom na účasť tých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, za predpokladu, že sú zaplatené príslušné finančné príspevky týchto krajín.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.