ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Deň narcisov 2018

25.04.2018

Deň narcisov 2018

 

 

Poďakovanie

13. apríla 2018 sa v našej dedine uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka Dňa narcisov, ktorú už po 22 -krát organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky.
   
Finančná čiastka, ktorá bola 13. apríla  2018 v deň verejnej zbierky vyzbieraná, činí  792 €.  Táto čiastka bola odoslaná na bankový účet Ligy proti rakovine SR v Bratislave.  

Poďakovanie patrí žiakom ôsmych a deviatych ročníkov, ktorí venovali svoj čas na túto dobrovoľnú činnosť. Ďakujeme všetkým organizáciám, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom škôl, predajní, v ktorých boli umiestnené po celý deň pokladničky s logom Ligy proti rakovine.


Naše najväčšie poďakovanie patrí všetkým občanom dediny, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky, prispeli finančným darom a vyjadrili spolupatričnosť tým, že po celý deň nosili pripnutý žltý narcis.
ĎAKUJEME!


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.