ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Základná a materská škola Veľký Kýr

Základná a materská škola Veľký Kýr

O našej škole

Vitajte na internetovej stránke Základnej školy s materskou školou Veľký Kýr - Alapiskola és Óvoda Nagykér. Naša škola je vybavená nielen telocvičňou, jedálňou a odbornými triedami, ale aj mini ihriskom s umelým trávnikom a dvoma počítačovými učebňami. Podporujeme šikovné, talentované deti, s ktorými zastupujeme našu školu aj na celoštátnych podujatiach.

Viac

Naše aktuality

Cieľom naších projektov je predovšetkým vytvorit zo školy moderné centrum vzdelávania, kultúry a športu. Medzi priority školy patria: jazykové vzdelávanie žiakov, enviromentálna výchova (Zelená škola), zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu (Microsoft Academy), spoznávame európsku kultúru cez národné kultúry (Comenius).

Viac

Zriaďovateľ

Veľký Kýr leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch starého koryta rieky Nitry. Patrí okresu Nové Zámky a Nitrianskej župe. Rozprestiera sa na ploche 2363 hektára. Po prvýkrát je spomenutý v listine kráľa Kálmána z roku 1113 z príležitosti darovania dediny zoborskému opátstvu. Archeologické nálezy dokazujú, že dedina bola obývaná už v kamennej dobe.

Viac

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.