ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školský rok 2016/2017

Školský rok 2016/2017

Volkswagen - Interaktívne hry

V záverečnej časti celého projektu si deti zmerali svoje osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v celodennej aktivite zameranej na „Bezpečnosť na cestách“. Zasúťažili si vo vedomostných aktivitách na IT, kde v interaktívnej hre vo výučbovom softwére Dopravná výchova využili svoje vedomosti. S včielkou Bee-Bot programvali na vlastnoručne vytvorených podložkách – naša dedina, hasenie horiaceho domu a riadenie dopravy policajtom. Každé dieťa bolo odmenené diplomom a malou pozornosťou.

11.11.2016 / Pokračovanie

Volkswagen - Dopravné hry (október 2016)

Nadobudnuté informácie a skúsenosti sme odovzdali deťom z 1.ročníka ZŠ rôznymi dopravnými hrami na dopravnom ihrisku.

11.11.2016 / Pokračovanie

Volkswagen - Otvorenie dopravného ihriska (21.9.2016)

Dňa 21.9.2016 sme slávnostne otvorili DI v areáli ZŠ s MŠ za účasti policajtov z PZ v Nových Zámkoch, miestnym požiarnym zborom, členmi OU, vedením ZŠ s MŠ, učiteľkami, deťmi a ich  rodičmi.

11.11.2016 / Pokračovanie

Volkswagen - Cesta s Fíhou v exteriéri

Uskutočnili sme v exteriéri „Cestu s Fíhou“ v spolupráci s policajtmi PZ NZ. Policajti riadili dopravu, kde sme využili zakúpené dopr. prostriedky, značky, semafory, reflexné vesty, prilby. Policajti rozdali deťom reflexné pásy a vysvetlili ich význam používania pre bezpečnosť.

11.11.2016 / Pokračovanie


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.