ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012/2013

Beseda s policajtami

Dňa 19.3.2013 sa v VIII.A  na hodine občianskej výchovy uskutočnila  beseda s príslušníkmi Policajného  zboru z Nových  Zámkov  na tému – šikanovanie a dopravná výchova. Žiaci sa aktívne zapájali formou otázok, na ktoré im príslušníci polície ochotne odpovedali.

23.04.2013 / Pokračovanie

Deň narcisov

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do najväčšej verejnoprospešnej finančnej zbierky na Slovensku. Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Tento kvietok jari a nádeje pripomína všetkým ľuďom, ktorí si ho pripnú na odev, solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Naši žiaci vyrazili do ulíc obce s pokladničkami, aby verejnosť mohla vhodiť do nich ľubovoľný príspevok. Deťom, pod dozorom dobrovoľníkov dospelých, sa podarilo vyzbierať 686,31 €Úprimne ďakujeme všetkým prispievateľom za podporu Dňa narcisov.

23.04.2013 / Pokračovanie

Divadelné predstavenie O Popoluške

1.3.2013  medzi deti zavítal divadelný súbor CLIPPERTON. Vyučovanie spestrili herci žiakom klasickou rozprávkou o kúzlach v lieskových orieškoch, ktorú  doplnili  jemným humorným scenárom.

23.04.2013 / Pokračovanie

Dopravná výchova

Žiaci I.stupňa sa zúčastnili dopravnej výchovy v našej telocvični. Po krátkej teórii a zopakovaní si poznatkov  ktoré už mali, prebehla praktická časť.  Na provizórnom dopravnom ihrisku deti  predviedli svoje praktické  zručnosti na bicykloch, kolobežkách a odrážadlách.   Vyskúšali si prechádzanie cez prechod pre chodcov, prakticky využili  poznatky o dopravných značkách.  Boli poučení o používaní prilieb a reflexných viest.

23.04.2013 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.