ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016

Deň rodiny - príprava

Deň rodiny - príprava

20.06.2016 / Pokračovanie

Deň rodiny

Dňa 7. júna 2016 sa v areáli Základnej školy vo Veľkom Kýre uskutočnil Deň rodiny. Kvôli nepriaznivému počasiu sa akcia presunula zo soboty 4. júna 2016 na utorok 7. júna 2016. V dopoludňajších hodinách sa žiaci v rámci vyučovania zapájali do rôznych zábavných a športových  aktivít pripravených učiteľmi. 

20.06.2016 / Pokračovanie

Deň rodiny II.

Popoludní si žiaci pripravili pre svojich najbližších kultúrny program, v ktorom predviedli svoju šikovnosť, tvorivosť a hravosť. Súčasťou akcie bolo splavovanie rieky Nitra a ukážky práce požiarnikov. Žiaci sa mohli zároveň zapojiť i do rôznych súťaží, ktoré prebiehali v priestoroch školy. Vo večerných hodinách bolo pre všetkých účastníkov pripravené výborné pohostenie. Deň rodiny tak mohli všetci zúčastnení stráviť s tými, ktorí sú ich srdciam najbližšie.

20.06.2016 / Pokračovanie

Exkurzia - Viedeň

Hlavné mesto Rakúska – Viedeň láka množstvo turistov z celého sveta. Život vo Viedni je odlišný od toho nášho každodenného, preto sme sa so žiakmi našej základnej školy vybrali navštíviť práve Viedeň a na vlastné oči pozorovať život v nemecky hovoriacej krajine. Piataci a šiestaci navštívili Prírodovedné múzeum s najrozsiahlejšími zbierkami rastlín, minerálov a zvierat od najstarších dôb po súčasnosť. Siedmaci navštívili Technické múzeum, ktorý ponúka nevšedný zážitok pre dospelých i deti. Veľkú časť exponátov si mohli aj prakticky vyskúšať.

20.06.2016 / Pokračovanie

Exkurzia - Gabčíkovo

Žiaci 7. a 8. ročníkov navštívili 9. Júna 2016 Vodné dielo Gabčíkovo. Škola je zapojená do projektu Zelená škola a plní v tomto období tému „Voda“. Táto exkurzia bola naplánovaná v rámci tohto projektu a bola súčasťou „Environmentálneho akčného plánu. Žiaci absolvovali 2-hodinovú plavbu cez komory.

20.06.2016 / Pokračovanie

Osmikniha

V tomto školskom roku sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítajme s Osmijankom.  Deti čítali, písali, a kreslili ostošesť a spolu s pani učiteľkami vytvorili krásne projekty, ktoré potom zaslali na adresu neziskovej organizácie OSMIJANKO.  Teraz čakajú a dúfajú, že ich práce zaujmú porotu.

06.06.2016 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.