ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Az iskola és az oktatás története

Az iskola és az oktatás története

Nagykéren az első templom felépítésétől a parókián mindig folyt a gyermeknek egyfajta képzése, nevelése, s ezt a mindenkori pap végezte. Az ilyen oktatást azonban inkább nevezhetnénk egyfajta vallásos népművelésnek, mint mai értelemben vett iskolai oktatásnak.

Előrelépés az 1812-es évtől történt, amikor is állandó iskolai oktatás indult falunkban egyetlen tanteremben. Ezt a kántortanító végezte, aki egyben a templom orgonistája is volt. Az oktatás nem volt kötelező, s leginkább télen folyt. Itt már írni, olvasni is tanították a gyermekeket.

A kötelező iskolai oktatás bevezetése után az első iratok 1877-ből maradtak meg. Ezek szerint Nagykéren római katolikus felekezeti iskola létezett, amelyet az iskolaszék irányított. Az 1877. szeptember 6-i feljegyzés szerint az iskolaszéknek 6 nagykéri és 2 kiskéri tagja volt. Elnök hivatalból a mindenkori plébános, alelnök világi ember, de legtöbbször a falu jegyzője, jegyzőkönyvvezetője a kántortanító, aki az iskolaigagató tisztéget is viselte, főgondnokot és algondnokot a falu lakói közül választották. A gondnok feladata volt az iskola és a tanítói lakás karbantartása, és az ezekre szükséges pénz, anyag, munkaerő biztosítása. Az akkori iskolaszék összetétele: Szilágyi Jenő, plébános, elnök; Polyák Miklós alelnök, jegyző; Zórád Ferenc kántortanító, jegyzőkönyvezető; Kántor Lajos főgondnok; Gajdosík Lajos algondnok. Tagok: Polyák Pál, ifj. Kántor Lajos, özv. Csebík István, Száraz Ferenc, Száraz József, Kántor József, Zórád András.

Az iskola épülete és a kántortanító lakása egy helyen, egyházi telken állott. A zsúpfedeles iskolának két tágas terme volt. Ez az épület 1980-ig állott a mai kultúrház helyén. Az iskolának volt egy "tornatere" és egy faiskolája is. A tanév október elsején kezdődött, nyolc hónapig tartott, az iskolának 208 tanuló-ja volt, de munkák idején 30-40 gyerek is hiányzott, mert a gyermekek kiskoruktól részt vettek a mezőgazdasági munkákban. Tantárgyak közt szerepelt: írás, olvasás, számolás, hitoktatás, rajz, kertészet, női háztartástan. Az oktatást a kántortanító és egy segédtanító végezte.

Csehszlovákia megalakulása után 1919. november 5-én heti 6 órában bevezették a szlovák nyelv kötelező oktatását, betiltották a nemzeti zászló, címer, falitérkép használatát, az iskola feliratát átfestették. Ez ellen az iskolaszék tiltakozott. 1921-ben az iskolának 484 tanulója volt, két tanteremmel bővült.

1927-ben további két tanterem épült Kiskéren, s ennek egyik tantermében megkezdődött a szlovák nyelvű oktatás, amelybe az ottani uradalom idegenből hozott cselédjeinek gyermekei jártak elsősorban. 1932-ben megnyílt az iskola 8. osztálya is. Ekkor 462 tanulója volt és felépült az emeletes épülete is. 1939-ben megváltozott a falu neve, s ennek megfelelelően az iskola: Nyitranagykéri Római Katolikus Népiskola lett.

1945-46-ban a háborús események és a magyarüldözés miatt a faluban oktatás nem folyt, a magyar pedagógusok szétszéledtek. 1947-ben az emeletes iskola leégett, és a faluban csakis szlovák nyelvű oktatás folyt, az iskolának 269 tanulója volt. Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után 1950-ben megnyílt az iskola magyar tagozata.

A falu leglelkesebb pedagógusai az iskolai oktatáson túl mindig szívügyüknek tartották az általános népművelést, szervezték a falu társadalmi, kulturális életét. 1936-ban kezdeményezték a kultúrház felépítését, élenjártak a község messze környékén híres műkedvelő színjátszásának, kórusmozgalmának, 1949 után pedig a Csemadok tevékenységében jeleskedtek. E pedagógusok nem minden esetben nyerték el méltó elismerésüket, üldözték őket, éppen ezért mindenképpen, megérdemlik, hogy nevüket könyvünkben külön is megemlítsük: Zórád Ferenc, Fray Béla, Estéli András, Major István, Dejcző Teréz, Bellus István, Oberth Kálmán, Pan Béla, Ernszt Sándor, Kopasz Elemér, Kovácsik Béla, Szibilla Magdaléna.

Menný zoznam veľkokýrskych učiteľov a riaditeľov

1877 - 1918 
Zorád Ferenc (kantor - učiteľ) 1872 - 1906
Karácsony Rudics Béla (bc. - pomocný učiteľ) 1883 -
Schrank Lajos 1900 -
Kocsis Emília 1900 -
Ribarik Gábor (pomocný učiteľ)  1902 - 
Schalda Rózsa  1902 - 
Matejovics Ferenc  1902 - 
Névery Ilona (Fray Béláné)  1903 - 1909 
Fray Béla (2. učiteľ.)  1905 - 1945 
Estéli András (kantor - učiteľ)  1906 - 1914 
Major István (4. učiteľ)  1908 - 1910 
Zsinkovszky Mária (Fray Béláné)  1909 - 1933 
Dejcző Teréz  1910 - 1942 
Bellus István (kantor - učiteľ)  1914 - 1931 
Szenes Kornélné  1917 - 
Klucsovszky Aranka  1917 - 
 
1918 - 1938 
Németh Magda 1918 -
Csiffári Jenő 1918 -
Martinkovics Margit (zástupca) 1927 -
Antal József 1928 -
Oberth Kálmán  1928 - 1939 
Oberthné, Bihari Jolán (pomocný učiteľ)  1928 - 
Pan Béla  1930 - 
Veres János (zastupujúci)  1930 - 
Molnár János (zastupujúci)  1930 - 
Beregszegi Mária  1930 - 
Hodinka Ernőné (dočasný účiteľ)  1930 - 
Scherk Kálmánné (dočasný účiteľ)  1930 - 
Ernszt Sándor (riaditeľ, kantor - učiteľ)  1931 - 1946 
Petrovszky Eleonóra 1932 -
Kopasz Elemér  1933 - 1940 
Száraz Katalin  1936 - 
 
1938 - 1945 
Gőg Katalin (pomocný učiteľ)  1940 - 
Ernszt Mária (pomocný učiteľ)  1941 - 1944 
Bottlík Irén  1943 - 
Takács Júlia  1945 - 
 
1945 - 1948 
Lukács Ambrus (riaditeľ)  1946 - 
Andrási László (kantor - učiteľ)  1946 - 1948 
Babják József (riateľ)  1947 - 
 
Menný zoznam riaditeľov školy:
Bebiak Jozef  1945 - 1949 
Trelaj Géza  1950 - 1956 
Száraz Béla  1956 - 1964 
Kovácsik Béla  1965 - 1966 
Peternai István  1967 - 1991 
Szibilla Magdaléna  1991 - 1999 
Mgr. Hlavatá Mária  1999 - 2002 
Mgr. Dojčanová Lýdia  2002 - 2006 
Mgr. Dojčanová Helena  2006 - 2012


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.