ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Szakkörök

Szakkörök

por. krúžok vyučujúci
1. Ruština hrou Mgr. M. Prelovská
2. Šikovníček Mgr. D. Smutná
3. Športový krúžok -ml. žiačky Mgr. M. Szokolová
4. Športový krúžok -st. žiačky Mgr. M. Szokolová
5. Dramatizačný krúžok PaedDr. L.Szabó
6. Cvičenia so slov.jazyka PaedDr. T. Tóthová
7. Návraty do minulosti PaedDr. T. Tóthová
8. Požiarnický krúžok RNDr. J.Száraz CSc.
9. Počítače hravo RNDr. J.Száraz CSc.
10. Dejepisný krúžok Mgr. J.Kazán
11. Ľudové piesne Mgr. J.Kazán
12. Matematický krúžok Mgr. Š. Vereš
13. Šachový krúžok Mgr. Š. Vereš
14. Krúžok slovenského jazyka Mgr. T. Čermanová
15. Zumba Ing. S. Hodová
16. Tvorivé dielne Mgr. M. Godányiová
17. Rozprávkový sen PaedDr. K. Pašková
18. Malí výtvarníci PaedDr. K. Svrčeková
19. Krúžok z výtvarnej výchovy Mgr. S. Szabóová
20. Mažoretky 3.,4.,5. roč. Mgr. M. Bacigálová
21. Literárny krúžok 1., 3., 4. roč. Mgr. Ed. Szárazová
22. Ľudové tance Mgr. Ed. Szárazová
23. Spevácky zbor Mgr. M. Bolchová
24. Krúžok matematiky PaedDr. S. Ribyová
25. Turistický krúžok Mgr. M. Gergelyová
26. Futbalový krúžok 1-5 roč. 1.sk. Mgr. K. Kováč
27. Futbalový krúžok 1-5 roč. 2.sk. Mgr. K. Kováč
28. Biblický krúžok Mgr. A. Domonkosová
29. Rozprávková biblia Mgr. A. Domonkosová
30. Futbalový krúžok 6-9. roč. Ľ.Zábojník
31. Tenisový krúžok M. Klement
32. Strelecký krúžok A. Gubóová, M.Ťapušová

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.