ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Informácie

Informácie

Priestory materskej školy sú vybavené novým zariadením, pomôckami i hračkami, dotvorené vkusnou výzdobou, ktorú zrealizovali pani učiteľky. V materskej škole sú v prevádzke tri triedy :dve triedy s vyučovacím jazykom slovenským :

  • trieda Lienok, ktorú navštevujú deti od troch do štyroch rokov,
  • trieda Včielok, ktorú navštevujú deti od piatich do šiestich rokov.

  • V triede Motýľov, ktorú navštevujú deti vo veku od troch do šiestich rokov je vyučovací jazyk maďarský.

Každá trieda má vlastnú spálňu a  sociálne zariadenie. Priestranná chodba,  slúži ako prezliekareň s novými účelnými skrinkami na oblečenie i obuv a tiež sa tu dajú realizovať rôzne pohybové aktivity detí a oslavy.  Materská škola má  dobre vybavenú telocvičňu, vlastnú jedáleň s kuchynským kútom na výdaj jedla, ktoré prináša kuchárka v určených prepravkách z kuchyne Základnej školy.

Zamestnanci materskej školy:

  • šesť učiteliek vo vedení s pani zástupkyňou riaditeľa pre materskú školu

  • jedna upratovačka a

  • jedna kuchárka.

Materská škola bola presťahovaná do zrekonštruovanej budovy Základnej školy na Školskej ulici.  Jej história sa začala písať slávnostným otvorením školského roka dňa 6.9. 2010.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.