ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Aktuality

Aktuality

Zápis detí do materskej školy

Materská škola vo Veľký Kýre oznamuje oznamuje rodičom, že v dňoch 9. a 10. mája 2017 od 10.00 hod. do 16.00 hod. sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2017/2018. K zápisu je potrebné predložiť kópiu rodného listu, zdravotného preukazu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Aktuality / 07.04.2017 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii MŠ

Boli pridané nové fotografie: Volkswagen - Ukážka policajného zásahu a požiarnici, Dopravné hry s Fíhou v interiéri, Cesta s Fíhou v interiéri, Výstavba dopravného ihriska (jún 2016), Cesta s Fíhou v exteriéri, Otvorenie dopravného ihriska (21.9.2016), Dopravné hry (október 2016), Interaktívne hry. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 09.11.2016 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii MŠ

Boli pridané nové fotografie: Uvítanie detí do života, Návšteva divadla Andreja Bagara v Nitre, Krajský metodický deň - FAŠIANGY, Komplexná školská inšpekcia, Jasličková pobožnosť a Sviatok sv. rodiny v kostole, Deň jablka, Babičky a deduškovia, Mikuláš v MŠ, Mikuláš v kostole, Advent, Vianočné trhy a Vianočná besiedka. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 02.05.2016 / Pokračovanie

Pozvánka na zápis MŠ

Materská škola vo Veľkom Kýre oznamuje rodičom, že v dňoch 10. a 11. mája 2016 od 10.00 hod. do 16.00 hod. sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2016/2017. K zápisu je potrebné predložiť kópiu rodného listu, zdravotného preukazu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Aktuality / 23.03.2016 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii MŠ

Boli pridané nové fotografie: Deň rodiny 2015, MDD 2015, Ocenenie - Emerencia Pospigelová, Otvorená hodina - Včielky, Rozlúčková 2015, Vzdelávací seminár - Tvorivá dramatika, Zápis do 1.ročníka, Zápis do MŠ, Zatmenie Slnka. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 13.01.2016 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii MŠ

Boli pridané nové fotografie: Hudobný koncert, Svetový Deň mlieka, Šalátový deň, Šarkaniáda, Začiatok školského roka. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 16.11.2015 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii MŠ

Boli pridané nové fotografie: Tekvicová party, Návšteva 1. ročníka, Mikuláš, Ľudový kútik v MŠ, Karneval, Jeseň na dvore, Jablkový deň, Interaktivna tabuľa - Lienky, Dramatizácia - Rukavička, Divadlo Dúha - Mišo a jeho starosti, Divadlo - Cínový vojačik, Divadlo - Hugo a jeho starosti, Babičky a deduškovia. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 08.04.2015 / Pokračovanie

Zápis detí do materskej školy

Materská škola vo Veľkom Kýre oznamuje rodičom, že v dňoch 10. a 11. marca 2015 od 10.00 hod. do 16.00 hod. sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2015/2016. K zápisu je potrebné predložiť kópiu rodného listu, zdravotného preukazu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Aktuality / 26.02.2015 / Pokračovanie

Chrípkové prázdniny v MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským vo Veľkom Kýre oznamuje, že od 24.02.2015 do 27.02.2015 je materská škola zatvorená z dôvodu chrípkových prázdnin. Vyučovanie začne od 02.03.2015.

Aktuality / 23.02.2015 / Pokračovanie

Historické fotografie MŠ

Na webové sídlo Základnej školy s Materskou školou boli pridané historické fotografie zo života materskej školy – 60., 70., 80. roky. Archív obsahuje digitálne reštaurované fotografie zo života materskej školy, fotografie tried – 60., 70., 80. roky. Žiadame obyvateľov obce o poskytnutie súčinnosti pri zbieraní historických fotografií. Viac informácií na riaditeľstve ZŠ.

Aktuality / 05.01.2015 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.