ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Výchovno-vzdelávací proces

Výchovno-vzdelávací proces

Výchovno-vzdelávací proces sa v materskej škole realizuje podľa učiteľkami vypracovaného Školského vzdelávacieho programu, ktorý vypracovali na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Školský vzdelávací program prispôsobili vlastným podmienkam, miestu a prostrediu, v ktorom sa materská škola nachádza, s ohľadom na región, jeho kultúru, tradície, históriu, prírodu atď. Školský vzdelávací program bol po troch rokoch inovovaný a doplnený.

Jeho súčasťou sú projekty:

• Zdravá škola,

• Bezpečnosť predškoláka,

• Zelená škola,

• Environmentálna výchova a

• Regionálna výchova.


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.