ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Časový harmonogram

Časový harmonogram

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je prezentovaný v každej triede vyvesením na nástenku a je zverejnený na internetovej stránke školy. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka trvá 15 minút.


Časové rozdelenie dňa:

Príchod do školy 7.15 - 7.45

 

Vyučovacie hodiny

Prestávky

1.

08.00 - 08.45

08.45 - 08.55

2.

08.55 - 09.40

09.40 - 09.55

3.

09.55 -10.40

10.40 -10.50

4.

10.50 -11.35

11.35 -11.45

5.

11.45 -12.30

12.30 -13.00 /obed. prest./

6.

13.00 -13.45

13.45- 13.55

7.

13.55 -14.40

 

 

ŠKD

Začiatok činnosti v ŠKD 11.35 - 16.00 hod.

11,35 - 11,55 príchod detí do ŠKD

11,55 - 12,50 odpočinková činnosť , príchod detí do    

12,50 - 13,30 hygiena a obed

13,30 - 14,15 rekreačná činnosť, pobyt vonku

14,15 - 15,00 záujmová činnosť

15,00 - 15,45 príprava na vyučovanie, hry s hračkami

15,45 - 16,00 odchod detí  zo ŠKD


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.