ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Stretnutie Socrates vo Veľkom Kýre

17.01.2017

Články z tlače: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA Stretnutie Socrates vo Veľkom Kýre. V ROKU 2006 SA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským (ZŠ s MŠ s VJS a M) vo Veľkom Kýre zapojila do medzinárodného projektu Socrates Comenius.

Stretnutie Socrates vo Veľkom Kýre

Jej partnermi sú školy v Charleville (Francúzsko), Naudite (Lotyšsko), Bethworth (Anglicko) a Keuruu (Fínsko). „Chceli sme získať nejaké skúsenosti z pedagogickej práce v iných krajinách Európskej únie. Ak chceme s nimi držať krok, musíme si vymieňať skúsenosti a zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch. Ked sme čítali projekty iných škôl, zistili sme, že všetky tieto veci u nás vlastne robíme, ale musíme ich dať na papier a zosumarizovať," hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ s VJS a M Mgr. Helena Dojčánová. Na prvom prípravnom stretnutí sa vyberali témy, ktorým sa spoločne venujú v jednotlivých rokoch projektu. Prvým výstupom mali byť výtvarné práce na témy: Ja a moja krajina, Ja a moje rodisko, Ja a moja škola, Ja a moja rodina, Ja a príroda naokolo. Žiaci ukázali zručnosti výtvarné a súčasne si precvičili jazykové - k prácam bolo treba vytvoriť aj komentár v angličtine. Pre každú krajinu vytvorili veľkorozmerový „patchwork" zložený z 25 výkresov z ostatných škôl. Jeden z nich visí aj vo vestibule školy vo Veľkom Kýre. Ústrednou témou druhého projektového roka je stravovanie: racionálna strava, typické jedlá, vianočné špeciality a pochúťky z narodeninovej párty. Výsledkom bude spoločná kniha, do ktorej treba tradičné recepty každej krajiny nielen zozbierať, ale i preložiť.

Dojmy zo stretnutí v zahraničí

Vo francúzskom Charleville (región Champagne) si pedagógovia z Kýru prezreli tamojšiu školu i historické mesto. Páčilo sa im predovšetkým vyučovanie výchovných predmetov. Na hudobnej výchove majú mladí Francúzi k dispozícii rozličné hudobné nástroje z Európy i Afriky a pokúšajú sa na nich hrať. Aj na výtvarnej výchove sa mali možnosť prejaviť tvorivejšie ako to býva u nás.V Lotyšskom Naudite vraj majú najkrajšiu a najvyššie položenú školu v krajine (teda v ich rovinatom reliéfe). Zvážajú sem deti z okruhu asi 15 kilometrov, obydlia sú tu dosť roztrúsené. Asi všetkým hosťom rovnako imponovalo, ked ich domáci pedagógovia vítali oblečení v národných krojoch. Na slávnosti ich vraj nosia bežne. Sú malý národ, ale držia sa tradícií. Tým, že zoznamujú s kultúrou iných krajín, si súčasne upevňujú svoju národnú kultúru a hrdosť.Škola v anglickom Bedworthe má cirkevný štatút a len ročníky 1- 4. Podporuje ju cirkev, jedna z budov slúži ako azylový dom pre chudobných obyvateľov mesta, aby nemuseli živoriť na uliciach. Zachováva tradičný prísny režim, ale aj anglický športový duch. Deti chodia v uniformách (hradia ich rodičia), sú rozdelené do tímov a súťažia medzi sebou v priebežnom bodovaní za prospech aj mimoškolské aktivity. Nosia školské tričká viacerých farieb, ktorými dokumentujú príslušnosť k škole. Namiesto vyučovacích hodín sa vzdelávajú v tematických blokoch, ich program trvá až do neskorého popoludnia. Majú však veľmi dobré didaktické pomôcky a materiálne vybavenie. Zariadenie miestností je univerzálne, stohovateľné - v priebehu jediného dňa sa učebňa môže zmeniť na jedáleň, telocvičňu a potom na spoločenskú miestnosť.

Stretnutie piate - Veľký Kýr

Prvého mája privítali na Slovensku zástupcov projektových škôl štyroch štátov EÚ. Ubytovali ich v Nitre, kde bolo aj prvé pracovné stretnutie. Piatok 2. mája hostia strávili vo Veľkom Kýre. Žiaci ich privítali tradične v krojoch chlebom a soľou, vo vestibule školy vystúpili mažoretky s vlajkami zúčastnených krajín. Školu a obec predstavili hosťom samotní žiaci prostredníctvom násteniek a sprievodného komentáru v angličtine. V triedach ich obdarovali výkresmi a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Popoludní bolo oficiálne prijatie u starostu obce Mgr. Ladislava Kottlíka, ktorý hosťom venoval keramiku, materiály o obci a usporiadal pre nich oficiálnu večeru. Ďalším programom bola návšteva materskej školy, kostola a spoločenský večer v malom kultúrnom dome. Vystúpili žiaci ZŠ, folklórny tanečný a citarový súbor Mórincza. Nasledoval zábavný večer so súťažami pedagógov. Disciplínami boh príprava zemiakových placiek, skladanie máp zúčastnených štátov, módna prehliadka Oldies, rozoznávanie obrázkov osobností, Ide pieseň dokola a metlový tanec. Zbytočné je o tom písať - to bolo treba vidieť.V sobotu hosťom ukázali Nitru s jej historickými pamiatkami a popoludní cestovali do Komárna, kde práve prebiehali Komárňanské dni. Hlavnou atrakciou bolo Nádvorie Európy. Večer strávili prehliadkou tradičných vínnych pivníc Veľkého Kýru. Nedeľa patrila návšteve starobylého Devína a Bratislavy. Večer sa konalo posledné pracovné rokovanie, v pondelok hostia odlietali domov.

Hostia príjemne prekvapení

„Naši priatelia boli príjemne prekvapení čistotou a úpravou Veľkého Kýru, ktorý by oni považovali skôr za mestečko," hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ s VJSaM Mgr. Helena Dojčánová. „Unesení boli pamiatkami Nitry, ktorá je podľa nich históriou na úrovni Viedne a čistotou vyššie ako Paríž. Nadchla ich myšlienka Nádvoria Európy v Komárne, každý si tam hľadal svoj národný dom. Prekvapením pre hostí bol ruch v mestách. Napríklad lotyšské hlavné mesto Riga má nádhernú architektúru, ale na uliciach sme nestretávali toľko ľudí ako na pešej zóne Nitry, v Komárne či na bratislavskom Korze.

Hoci Kýr neleží v takej známej oblasti ako Champagne, veľmi sa im páčila naša ulička vínnych „hajlokov". Do svojej vínnej pivnice nás pozval starosta obce aj rodičia niektorých žiakov. Hostia si do nich na pamiatku lepili svoje mince, aby sa (podlá našej tradície) sem ešte niekedy vrátili. Predovšetkým francúzske učiteľky s hudobným vzdelaním sa veľmi zaujímali o našich citaristov, pretože vo Francúzsku majú podobnú hudobné nástroje. Mali by záujem aj o ďalšiu spoluprácu. Všetkým hosťom bez rozdielu u nás veľmi chutilo, polievky si naberali dva-tri krát. Riaditeľ cirkevnej školy z Anglicka (pomerne striedmeho výzoru) sa priznal, že by u nás určite pribral. Ako nám povedali, z návštevy si odnášajú veľmi príjemné dojmy.

Je pravda, že do prípravy medzinárodného podujatia takéhoto rozsahu sa zapojili všetci pracovníci školy. Pomohla nám obec, spolupracovali rodičia, sponzori, podnikatelia, ktorým chcem touto cestou veľmi poďakovať.

Žiaci: dobré vystupovanie aj jazyková príprava

„Jazykovú stránku celého projektu majú v ZŠ na starosti Mgr. Mária Hlavatá a PaedDr. Monika Böjtósová. Učiteľky z Fínska ovládajú angličtinu perfektne, deti tam vraj začínajú s výučbou cudzieho jazyka už v materskej škole. Na druhej strane hostia z Lotyšska si niekedy v komunikácii ešte pomáhajú ruštinou. Veľmi dobrý dojem ' na návštevníkov však zanechali naši žiaci," pokračuje H. Dojčánová. „V prvom rade schopnosťou komunikovať v angličtine. V našej škole sme od tretieho ročníka vyučovali cudzí jazyk, v siedmom ročníku (na slovenskom oddelení) a v ôsmom (na maďarskom) pribudol druhý cudzí jazyk. Vrchnosť nám to načas zastavila, podlá nového školského zákona sa však k tomuto systému vrátime. Už najstarším škôlkarom rodičia platia 2 hodiny vyučovania angličtiny týždenne. V prvom a druhom ročníku ZŠ vyučujeme angličtinu a nemčinu ako nepovinný predmet. Naši žiaci sa zúčastňujú olympiád cudzieho jazyka a nechodia tam len pre „čiarku" za účasť. Zahraniční návštevníci boh prekvapení, že naši žiaci s nimi komunikovali a navyše boh ochotní pomôcť pri zabezpečovaní akcií." ZŠ s MŠ s VJSaM je jednou z mála škôl s jedným riaditeľstvom a dvoma vyučovacími jazykmi. „Hostia sa pýtali, ako sme rozdelení - a my, že nijako. Reč u nás ľudí nerozdeľuje, ale spája. Deti medzi sebou komunikujú bez problémov, napríklad hodinu telesnej výchovy majú spoločnú žiaci slovenského aj maďarského oddelenia. V Komárne sme hosťom ukázali aj Univerzitu H. Selyeho, aby mali predstavu o vzdelávaní v jazyku národnostnej menšiny."

V septembri čaká pedagógov z Veľkého Kýru pracovné stretnutie vo Fínsku, kde sa dohodne spoločné téma tretieho projektového roka.

Škola vzdeláva aj v počítačových zručnostiach

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským má 251 žiakov v 15 triedach. Na prvom stupni majú 4 triedy vyučovacím jazykom slovenským a 2 zlúčené triedy s vyučovacím jazykom maďarským, na druhom stupni je 5 „slovenských" a 4 „maďarské". Do roku 1965 vyučovali v obci len žiakov l. stupňa, po dokončení súčasného komplexu je škola plnoorgani-zovaná. Okrem Kýranov navštevujú maďarské oddelenie aj žiaci zo susednej obce Branč. Jedného žiaka vzhľadom na jeho telesný hendikep učia doma, štyria integrovaní žiaci majú individuálny vzdelávací plán. V škole pôsobí 21 kvalifikovaných učiteľov a vychovávateľka. Od 1. ročníka vyučujú ako povinne voliteľný predmet náboženskú výchovu, v 3. ročníku si žiaci vyberajú nemecký alebo anglický jazyk.

Okrem projektu Socrates sa ZŠ zapojila do projektov Otvorená škola - oblasť Infovek aj šport, je držiteľom certifikátu Zelená škola. Už tretí rok je držiteľom certifikátu Microsoft IT Academy.

V septembri 2007 odovzdali do užívania viacúčelové miniihrisko s umelým trávnikom. Nadácia Pontis naň prispela sumou 300-tisíc, Obec poskytla ďalších 150-tisíc korún. Je oplotené, osvetlené, do konca mája ho chcú ohradiť mantinelmi a 30. mája tu chcú zorganizovať turnaj s účasťou partnerskej školy z Maďarského Hajmáskéru. S pomocou predchádzajúceho ministra školstva sa podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia telocvične, pre učiteľky dokonca vybudovali fitnescentrum. ZŠ podala projekt na revitalizáciu školskej jedálne, enviroprojekt, obec sa snaží získať finančnú podporu z eurofondov na zriadenie jazykového laboratória na vzdelávanie pedagógov aj žiakov.

Od septembra chcú zriadiť aj oddelenie školského klubu detí ŠKD pre deti s vyučovacím jazykom maďarským. Zatiaľ im vyčlenili triedu, kde sústredili školské pomôcky a materiály venované Nadáciou P. Pázmáňa. ZŠ spolupracuje so združením maďarských rodičov, zápis detí do maďarských prvých tried podporuje aj združenie starostov obcí z Maďarska. Matica slovenská venovala škole 15-tisíc korún na učebné pomôcky pre slovenské oddelenie. V júni spolu so Spoločným školským úradom Dvory nad Žitavou usporiadajú okresný metodický deň na maďarskom oddelení ZŠ o moderných trendoch vyučovania a na slovenskom oddelení o práci s interaktívnou tabuľou. Riaditeľka H. Dojčánová podpísala dohodu o financovaní projektu vzdelávania a prípravy zamestnancov školy pre trh práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne 1,1 milióna korún na vzdelávanie pedagogických i prevádzkových pracovníkov ZŠ v informačných technológiách, tímovej spolupráci, rozvoj sociálnych kompetencií a podobne. Materská škola má šesť učiteliek, vychovávajú 58 detí v dvoch „slovenských" a jednej „maďarskej" triede. Len pred niekoľkými dňami tu úspešne zvládli tematickú inšpekciu zameranú na predčitateľskú gramotnosť detí predškolského veku. Obec vypracovala a podala projekt celkovej obnovy budovy ZŠ, v ktorom sa predpokladá premiestnenie škôlky do upraveného A pavilónu ZŠ.

 

Zo stránok ZŠ a MŠ Veľký Kýr : http://skola.velkykyr.sk/o-skole/projekty-skoly/comenius


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.