ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Darujte nám 2% z dane

11.02.2019

Ďakujeme!

Občianske združenie „KÝRANČEK“
Pri ZŠ s MŠ , Veľký Kýr
Školská 7, 941 07 Veľký Kýr         IČO: 37852906


Vážení rodičia, chceme Vás poprosiť o pomoc škole.
Každý daňovník – zamestnanec alebo podnikateľ – môže aj za rok 2018 určiť, komu pôjdu 2% z dane, ktorú odviedol štátu. Naše občianske združenie je tiež subjektom, ktorý môže prijať 2% z dane, ktoré odvádzate štátu  do 30.4.2019. Prosíme Vás, využite túto možnosť pomôcť škole. Môžete požiadať o pomoc aj svojich príbuzných a známych. Takto získané prostriedky použijeme na podporu detí v procese výchovy a vzdelávania.

    Ďakujeme vopred za Vašu pomoc.
                        Predsedníctvo OZ Kýranček


https://cloud5.edupage.org/cloud/Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby-1.pdf?z%3AkZYavoM0X6z5CxxNQT7s53nBmw2tRnBG4BFI%2B7Ndr0IFOQP8inTBgqrQrpF49wAjPolgári Társulás „KÝRANČEK“
 Alapiskola és Óvoda, Nagykér
Školská 7, 941 07 Veľký Kýr         IČO: 37852906


    Kedves szülők, kérjük Önöket, segítsenek az iskolának!
Minden adófizető – alkalmazott vagy magánvállalkozó – szabadon rendelkezhet adójának   2 %- ával a 2018- as évre visszamenőleg, amelyet 2019. április 30- ig fizethet be. Kérjük Önt, hogy használja ki a lehetőséget és segítsen az iskolának. Ugyanúgy megkérheti a hozzátartozóit és az ismerőseit is. Az így összegyűjtött pénzt az iskola fejlesztésére, gyermekek nevelésére és tanulmányaira szeretnénk fordítani.
 
    Előre is köszönjük a segítségüket.
                            PT vezetősége 


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.