ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Aktuality

Aktuality

Žiaci si skrášľovali okolie školy.

Žiaci si skrášľovali okolie školy.

Aktuality / 07.05.2018 / Pokračovanie

Otvorená hodina I.A, II.A, III.A, IV.A, I.B-III.B

Otvorená hodina I.A, II.A, III.A, IV.A, I.B-III.B

Aktuality / 03.05.2018 / Pokračovanie

Minifutbal ml. žiaci v Štúrove semifinálové kolo 3.miesto

Minifutbal ml. žiaci v Štúrove semifinálové kolo 3.miesto

Aktuality / 02.05.2018 / Pokračovanie

Výsledky Testovania 9

V celoplošnom Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ žiaci 9.A a 9.B triedy  z matematiky dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský. Žiaci 9.A triedy zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský. Žiaci 9.B triedy z maďarského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský.

Aktuality / 02.05.2018 / Pokračovanie

Zápis do Materskej školy

Materská škola oznamuje rodičom,
že v dňoch 9. a 10. mája 2018 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019. K zápisu je potrebné predložiť kópiu rodného listu, zdravotného preukazu dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
 

Aktuality / 02.05.2018 / Pokračovanie

Deň narcisov 2018

Deň narcisov 2018

Aktuality / 25.04.2018 / Pokračovanie

Poďakovanie rodičom

Ďakujeme rodičom, priateľom a sponzorom našej školy za zaplatenie 2% dane nášmu Občianskemu združeniu Kýranček. Celková suma: 2414,89 €. Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole. Predsedníctvo OZ Kýranček

Aktuality / 28.11.2017 / Pokračovanie

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Veľký Kýr - Alapiskola és Óvoda Nagykér oznamuje, že 22. novembra 2017 poskytne žiakom 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov (Testovanie-5). Vyučovanie bude pokračovať 23. novembra 2017 (štvrtok).

Aktuality / 21.11.2017 / Pokračovanie

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok za začína 1. septembra 2017. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. septembra 2017 o 8.00 hod. na školskom dvore. Vyučovanie podľa rozvrhu začne 5. septembra 2017. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí 29. júna 2018.

Aktuality / 31.08.2017 / Pokračovanie

Deň rodiny 2017

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr Vás pozýva dňa 26. mája 2017 na Deň rodiny 2017. Od 17:00 hod kultúrny program žiakov ZŠ s MŠ, ukážky sokoliarov, požiarnikov, súťaže, jazda na koňoch a na poníkoch, maľovanie na tvár, šašo Adrian. Občerstvenie: guláš, hot-dog, cukrová vata, podymník. Discotéka - DJ Rudo Sládeček a tombola.

Aktuality / 10.05.2017 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.