ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Aktuality

Aktuality

Poďakovanie za spoluprácu

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie rodičom a priateľom školy za finančnú podporu, pomocou ktorej sa nám podarilo postaviť prechod medzi pavilónmi. Veľká vďaka patrí p. Alexandrovi Morvayovi, p. Ladislavovi Verešovi, p. Jánovi Mihalikovi a p. Jozefovi Mihalikovi, ktorí svojou obetavou prácou prispeli k zhotoveniu prechodu.

Aktuality / 04.09.2014 / Pokračovanie

Organizácia školského roka 2014/2015

Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 3. septembra 2014 (stredu). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30.1.2015. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3.2.2015 a končí 30. júna 2015.

Aktuality / 03.09.2014 / Pokračovanie

Poďakovanie

Ďakujeme rodičom, priateľom a sponzorom našej školy za zaplatenie 2% dane nášmu Občianskemu združeniu Kýranček. Celková suma: 1350,66 €. Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole. Predsedníctvo OZ Kýranček.

Aktuality / 28.08.2014 / Pokračovanie

Súťaž o najdlhšieho bločkového hada!

V priebehu mesiaca máj sa mohli do tejto súťaže zapojiť všetky základné školy v regióne pôsobnosti COOP Jednota Nové Zámky, s.d.. Hlavnou cenou v súťaži bol symbolický poukaz v hodnote 1500 eur, určený na školský výlet podľa vlastného výberu. V pondelok 26. júna odovzdal Ing. Marek Jurík, námestník pre marketing COOP Jednota Nové Zámky, s.d., symbolický poukaz zástupcom víťaznej Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským vo Veľkom Kýre.

Aktuality / 30.06.2014 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii

Boli pridané nové fotografie: Medzinárodný deň detí a PLAMEŇ 2014 - Palárikovo. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 16.06.2014 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii

Boli pridané nové fotografie: Deň Matiek a ako sme stavli „Pyranídu“. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 20.05.2014 / Pokračovanie

Nové fotografie v galérii

Boli pridané nové fotografie: Karneval, Plavecký výcvik, Prednáška, Zápis, Deň vody, Výstava exotických plazov. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 03.04.2014 / Pokračovanie

Venujte nám 2 % z vašich daní

Vážení rodičia a priatelia základnej školy a materskej školy, dovoľujeme si Vás požiadať o poukázanie 2 % z dane pre naše Občianske združenie KÝRANČEK, pre Vaše deti. Tieto prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovania, zlepšenie materiálno – technického vybavenia ZŠ a MŠ, na financovanie rôznych súťaží a iných podujatí.

Aktuality / 14.02.2014 / Pokračovanie

Nová videogaléria pre ZŠ

Bola pridaná nová videogaléria pre ZŠ: Vianočný program žiakov 13.12.2013. Pre vzhliadnutie kliknite na Pokračovanie.

Aktuality / 09.02.2014 / Pokračovanie

Poďakovanie

Dovoľte vysloviť veľké a úprimné ďakujem všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí svojou účasťou na XII. ročníku Rodičovského plesu podporili našu školu. Ďakujem patrí aj sponzorom za venované ceny v tombole, ktorými zvýšili prestíž nášho podujatia.

Aktuality / 01.02.2014 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.