ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Záujmová činnosť

Záujmová činnosť

Zoznam  krúžkov v škol. roku 2016/2017  na II. st. ZŠ

1.

Mladý technik

Ing. Pereiová

2.

Cvičenia zo SJL

PhdDr. Tóthová

3.

Príprava na súťaže

PhDr. Tóthová

4.

Divadelný krúžok

PhDr. Tóthová

5.

Mažoretky

PaedDr.Navrátilová

6.

Biblický krúžok

Mgr. Domonkosová

7.

Šikovné varešky

Mgr. Čermanová

8.

Enviromentálny krúžok

Ing. Hodová

9.

Športový krúžok

Mgr. Szokolová

10.

Príprava na súťaže

Mgr. Szokolová

11.

Cvičenia z Matematiky

RNDr.Száraz,CSc.

12.

Cvičenia z Matematiky

Mgr.Prešinská

13.

Krúžok ľudového tanca

Mgr. Szabóová

 

Zoznam  krúžkov v škol. roku 2016/2017  na I. st. ZŠ

1.

Šikovníček

Mgr. Smutná

2.

Krúžok ľudového tanca

Mgr. Szabóová

3.

Zvedavček

Mgr. Bacigálová

4.

Športovníček

PaedDr. Svrčeková

5.

Prvá pomoc

Mgr. Baková

6.

Kozmix

Mgr. Baková

7.

Futbalový krúžok

Mgr. Kováč

 

 


ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.