ZŠ a MŠ Veľký Kýr : Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016

Zelená škola

4.decembra 2015 žiaci nedočkavo čakali na Mikuláša so sladkou odmenou. Každá trieda si urobila krásnu zimnú a vianočnú výzdobu. Tak ako na každej školskej akcii, ani na tejto nechýbal pitný režim.  Vianočný čaj s vôňou jabĺk, škorice a klinčeka voňal na celej chodbe. Žiaci ho mali k dispozícii celý deň, členovia kolégia Zelenej školy sa striedali pri jeho obsluhe.

04.01.2016 / Pokračovanie

Výmena okien

S finančnou pomocou Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR sa nám podarilo vymeniť  okná a dvere na pavilóne B.  Predovšetkým  na severnej strane pavilónu boli okná najviac zničené a únikové východy už tiež nevyhovovali bezpečnostným predpisom. V nasledujúcom roku by sme chceli zrealizovať výmenu okien a vchodových dverí na západnej časti budovy.

04.01.2016 / Pokračovanie

Vianočné posedenie

Vianočné posedenie

04.01.2016 / Pokračovanie

Týždeň boja proti drogám

Osemnásteho novembra, v stredu sme privítali na našej škole dvoch policajtov zo Šurian, ktorí pripravili pre deti zaujímavú prednášku s protidrogovou tematikou. Vo štvrtok k nám prišli mladí ľudia z komunity Čenákolo, ktorí porozprávali svoj životný príbeh týkajúci sa drog.

04.01.2016 / Pokračovanie

ŠKD - Halloween

ŠKD - Halloween

04.01.2016 / Pokračovanie

Advent

Pondelok, po 1. adventnej nedeli nás navštívil náš pán dekan Štefan Bíróczi. Počas návštevy sa stretol s pedagógmi a žiakmi. Spoločne sme zapálili prvé sviečky na adventných vencoch, ktoré vlastnoručne vyrobili pani učiteľky a starší žiaci našej školy. Pán dekan nás povzbudil, aby sme počas adventu častejšou účasťou na svätej omši, modlitbami a dobrými skutkami pripravili svoje srdcia na príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.

04.01.2016 / Pokračovanie

začiatok • vzad • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • ďalej • koniec

ZŠ s MŠ
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
TEL:+421 356593133
IČO: 37864106

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.